"
Viking Line awards AecorLink AB to deliver high-speed broadband

AecorLink AB, a company in the forefront in providing vessels with high capacity internet, announced today that the company has been awarded a communication contract with Viking Line. The ferry operator will with this agreement significantly improve the internet connectivity onboard its ferries.

The demand for fast broadband is constantly increasing and with this new project it will satisfy the present and the future demand for the ferry operator itself, its guests and the crew. Reliable internet connection is vital not least in order to attract the onboard conference guests, a segment which Viking Line particularly is targeting. AecorLink together with its partner, Specto Remote who does the service and installations, manage to deliver high-speed broadband thanks to a number of base stations along the routes, and a new proprietary configuration which effectively is tracking the base stations also over large distances.

Viking Line has already implemented the new technology on the cruise ferry Viking Grace which successfully has provided high-speed internet connectivity since May this year, on the route from Stockholm to Turku over the high season. Viking Line now will integrate the rest of the fleet with the network and expand the infrastructure to include the full coverage between Sweden, Finland and Estonia.

“Viking Line is for us a high-profile client, with a renowned name in the maritime ferry industry, so it is of course a fantastic opportunity helping Viking Line becoming even more competitive. To participate and to deliver this network where we and everyone can see this vast demand, is extremely motivating. We know the invaluable difference it makes offering passengers access to high speed broadband with low latency. AecorLink has for many years refined its innovative, ship to shore, seamless microwave technology. We have today the most stable solution with unbeaten capacity over the longest distances in the business. The new coverage between Sweden, Finland and Estonia is now in place, designed for many more clients to easily access it at very reasonable terms.” says Ulf Harderup with AecorLink.

“We see this project as part of our continuing commitment to improve our customer’s experience onboard Viking Line’s vessels. AecorLink’s established and proven network gave us the confidence to select them as our business partner in this area” says Kaj Sundström, Network and Communications Manager for Viking Line.

AecorLink AB is a Swedish communication internet service provider targeting the maritime industry. Beside microwave shore to ship connectivity, the company is operating different techniques stretching from WiFi, LTE4G, Tactical UHF to different satellite solutions. Aecorlink also commission the onboard Wi-Fi connectivity and Captive Portals with Data analytics.

 

 

 


Viking Line väljer AecorLink AB som leverantör av höghastighetsbredband.

AecorLink AB, ett ledande företag och pionjär när det gäller att förse fartyg med höghastighetsinternet, meddelar idag att företaget har tilldelats ett kommunikationsavtal med Viking Line. Färjeoperatören kommer med avtalet avsevärt förbättra internetanslutningen ombord på sina färjor.

Efterfrågan på snabbt bredband ökar ständigt och detta nya projekt kommer att tillfredsställa den nuvarande och framtida efterfrågan hos Viking Line, sina gäster samt besättningen. Tillförlitligt internet är inte minst nödvändig för att locka konferensgäster ombord, ett segment som Viking Line särskilt fokuserar på. AecorLink levererar höghastighetsbredband tillsammans med sin partner Specto Remote som utför service och installation, tack vare ett antal basstationer längs farlederna och en ny proprietär konfiguration som effektivt kopplar upp sig mot basstationerna även på långa avstånd.

Viking Line har redan implementerat den nya tekniken som erbjuder höghastighets- internetanslutning på kryssningsfärjan Viking Grace på rutten mellan Stockholm - Åbo sedan maj i år med  framgångsrikt resultat . Viking Line kommer nu att integrera resten av flottan till nätverket samt utöka infrastrukturen så att den omfattar hela området mellan Sverige, Finland och Estland.

”Viking Line är för oss en högprofilkund med ett välkänt namn inom färjeindustrin, så det är naturligtvis en fantastisk möjlighet att bidra till att  Viking Line blir ännu mera konkurrenskraftigt. Att få delta och leverera detta nätverk där vi och alla kan se den stora efterfrågan är extremt motiverande. Att passagerare kan få tillgång till höghastighetsbredband med försumbar signalfördröjning bidrar med en väsentlig skillnad.

AecorLink har under många år förfinat sin innovativa, sömlösa mikrovågsteknologi från fartyg till land. Vi har idag marknadens mest stabila lösning för höghastighets-datakapacitet över långa avstånd. Det nya täckningsområdet mellan Sverige, Finland och Estland är nu på plats, utformad för att många fler kunder enkelt ska kunna ansluta sig och få tillgång till nätet under rimliga villkor.” Säger Ulf Hårderup från AecorLink.

”Vi ser detta projekt som en del av vårt fortsatta åtagande att förbättra vår kundupplevelse ombord på Viking Lines fartyg. AecorLinks etablerade och beprövade nätverk gav oss förtroendet att välja dem som vår affärspartner på detta område”, säger Kaj Sundström, nätverks- och kommunikationschef för Viking Line.
 
AecorLink AB är en svensk leverantör av kommunikationstjänster som riktar sig till den maritima industrin. Förutom radiolänkar till fartygen, använder företaget olika tekniker som sträcker sig från WiFi, LTE4G, Tactical UHF till olika satellitlösningar. Aecorlink driftsätter också WiFi-anslutningen ombord och erbjuder Captive Portals med dataanalyser.
 

Further information:
Ulf Hårderup, Technical Director, AecorLink AB.
+46 (0)8 520 278 40, ulf.harderup@aecorlink.com

Kaj Sundström, Network and Communications Manager for Viking Line.
+358 18 270 00, Kaj.Sundstrom@vikingline.com